03-04-2019 10:46

Facebook

Anno 1870 heeft een eigen Facebookpagina, waar wij u tijdens de ontwikkeling en/of bouw zoveel mogelijk op de hoogte houden met de stand van zaken. U kunt hier zelf ook informatie delen, bijvoorbeeld als u een mooie foto heeft om te delen met ons of andere belangstellenden.
facebook.com/Anno1870